Chính sách bảo mật

Sự riêng tư của bạn đọc là vô cùng quan trọng đối với Nhất Nông. Chúng tôi chỉ sử dụng tên và một số thông tin khác của bạn theo cách được đề ra trong Chính sách Bảo mật này.

Quý bạn đọc có thể ghé thăm trang web mà không cần phải cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào. Khi viếng thăm trang web, bạn sẽ luôn ở trong tình trạng vô danh.

Bạn có thể sẽ được yêu cầu đăng ký với chúng tôi thông tin cá nhân (Email, Họ tên, Số ĐT liên lạc…) chỉ khi đăng bài viết. Mọi thông tin khai báo phải đảm bảo tính chính xác và hợp pháp. Nhất Nông không chịu mọi trách nhiệm liên quan đến pháp luật của thông tin khai báo.

Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin về số lần viếng thăm, bao gồm số trang bạn đang xem, số links (liên kết) mà bạn nhấp chuột và những thông tin khác liên quan đến việc kết nối đến website Nhất Nông. Chúng tôi cũng thu thập các thông tin mà trình duyệt Web (Browser) của bạn sử dụng mỗi khi truy cập vào Nhất Nông, bao gồm: địa chỉ IP, loại Browser, ngôn ngữ sử dụng, thời gian và những địa chỉ mà Browser truy xuất đến.

Nếu bạn có ý kiến hay đóng góp gì, xin vui lòng gửi email tại đây. Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe nhận xét quý báu của quý bạn đọc.

Liên hệ Nhất Nông